Топ рейтинг www.uz

Янгиликлар

ТАТУ Нукус филиали "Электрон рeсурслар кутубхонаси" сайти

      ТАТУ Нукус филиали «Ахборот-рeсурс» марказининг электрон кутубхона сайти хозирги кунда ишлаб турибди. Электрон кутубхона икки кисмдан иборат.

      1) электрон адабиётлар булими базасида 3000 га якин адабиётлар, укув кулланмалар, маколалар, методик курсатмалар, лаборатория ишларига кулланмалар жамланган. Адабиётлар махсус каталогларга ажратилган булиб, Фойдаланувчи исталган адабиётини тез излаб топиши имконини берувчи изловчи система урнатилган.

      2) электрон дастурлар таъминоти булимида 300 дан ортик турли дастурлар, талабалар учун дастурлаш тиллари, график, овоз ва анимациялар билаш ишловчи дастурлар, лаборатория дастурлари, антивируслар, драйверлар ва бошка дастурий таъминотлар йигилган.

   Бундан максад фойдаланувчи исталган дастурини ёки адабиётни, (мисол учун антивирус базасини) интернетдан олмасдан ёки янгиламасдан электрон кутубхона сайтидан янгилаши ёки олиб фойдаланиши мумкин.

   Электрон кутубхона базасининг кундан кунга ортиб янгиланиб борилмокда ва унинг хажми хозирда 20 Гбайтдан ортди.

Эълонлар
Янги курс ташкиллатирилди. Унга компьютердан бошлангич тажрибага эга шахслар кабул килинади. Курс натижасида юксак малакага эга дастурловчи мутахассислар тайёрланади. Ургатиладиган билимлар асосан махкама ва тишкилотларнинг иш тажрибаларини урганиш, маълумотлар базасини ишлаб чикиш ва уни Web сайтл шаклида фойдаланувчиларга такдим килишдан иборат.

Шунинг билан бир каторда курс давомида:
PHP дастурлаш тили;
MySQL маълумотлар базаси;
Локал ва глобал тармоклар билан ишлаш;
Компьютернинг техник таъминотлари;
Дастурлаштириш ва оптималлаштириш технологиялари;
Дастурчилик кобилятини ошириш;
Мантикли ва олмпиада масалаларини ечиш
ва бошка масалалар каралади.

Курсга мархамат. Курс уч ой давомида утилади.
Биринчи ойда хафтасига уч кун (кунига 3 соатдан)
Иккинчи ойда хафтасига уч кун (кунига 2 соатдан)
Учинчи ойда хафтасига икки кун (кунига 2 соатдан)
Курсни тулик тугатган укувчилар бизнинг жамоимизга кушилади ва исталган вактда тажриба алмашиниб турилади. Утиладиган дарслар соат вактига факат маърузалар кирган. Амалиёт исталганча вакт давом килиши мумкин.
Энг куп укилган китоблар "ТОР 10"
Ushbu saytdagi materiallaridan tijorat maqsadlarida, foydalanish mumkin emas.
Muallif: TATU Nukus filiali, © Elmurod Bobojonov.